Oferta

Zapraszamy na kursy rozwijające koncentrację uwagi i ćwiczące pamięć.

Akademia Sowy prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach. Trening pamięci adresowany jest do dzieci od lat trzech.

Wykwalifikowani trenerzy ćwiczą koncentrację uwagi, uczą mnemotechnik, rozwijają wyobraźnię, a wszystko odbywa się w przyjaznej i wesołej atmosferze. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania. Program zakłada rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej, dotykowej i ruchowej.  Wykorzystuje takie techniki jak: łańcuszek skojarzeniowy, metoda loci (rzymski pokój),  metoda haków.

Treningi prowadzone w przedszkolach już od najmłodszych lat rozwijają potencjał dzieci i zapewniają dobry start w edukacji szkolnej. Kursy w szkołach podstawowych znacznie zwiększają możliwości intelektualne uczniów, co skutkuje znacznie lepszymi wynikami w nauce.

Forma zajęć  prowadzonych w małych grupach stymuluje rozwój uczestników i pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Uczestnicy kursów nabierają wiary we własne możliwości, stają się bardziej odważni  i wzrasta ich samoocena. Cechy te rzutują na dalszy rozwój dziecka i pomagają w przyswajaniu wiedzy oraz radzeniu sobie w nowych sytuacjach.

UWAGA!

Oprócz zajęć w szkołach i przedszkolach, zapraszamy na zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i  uczniów nauczania początkowego, Toruń, ul.Kołłątaja 2.